"Мој дневник" организује једнодневне излете у циљу што квалитетнијег, разноврснијег и интересантнијег стицања знања и искустава и развијања способности деце.

Кроз овакве активности утиче се на:

- подстицање психофизичког и социјалног развоја деце,

- усвајање активног, здравог и креативног начина живота,

- стицање искустава у колективном животу уз развијање толеранције,

- формирање позитивних ставова према заштити природе,

- подстицање телесне активности кроз спортске, такмичарске и рекреативне игре,

- развијање културе позитивног коришћења слободног времена,

- усвајање навика самосталног старања о себи.

 

Организујемо посете позориштима, музејима, дечјим сајмовима, установама културе...Enter your text here