Припрема деце за полазак у школу је процес који подразумева социјализацију, осамостаљивање,стицање радних навика, моторичка вежбања, припрему за писање и читање, овладавање основним појмовима броја, скупа, геометријских појмова...

 

Учитељи са дугогодишњим искуством ће Вашем детету помоћи да се адекватно припреме за полазак у први разред, да науче да користе свеске и књиге, стекну радне навике, осамостале се у раду...

 

Деца која покажу интересовање, могу савладати писање и читање.