Свакога дана се у боравку организује тематска радионица из области ликовног, музичког, литерарног, сценског стваралаштва као и истраживачких активности.

 

ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ

 

Деца исказују своју креативност кроз рад помоћу различитих ликовних техника. Материјал за рад је обезбеђен за свако дете. Кроз креативни рад, деца стичу и занања о ликовним уметницима, њиховим делима, историји ликовне уметности. На тај начин проширују општу културу.

За посебно талентовану децу из области ликовног стваралаштва, могуће је организовати додатне индивидуалне часове.

 

МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

 

Ово су радионице које омогућавају деци да се забаве али и уче песме по слуху као и основне музичке појмове (ноте, тактирање, свирање на металофону, музичке ознаке и сл.).

У боравку се налази и клавир који наставници користе за рад у музичким радионицама.

 

ЛИТЕРАРНЕ РАДИОНИЦЕ

 

Кроз литерарне радионице деца на креативан и занимљив начин уче како се правилно и лепо писмено и усмено изражава. Развија се култура читања, разговара о прочитаним књигама.

У оквиру литерарне радионице постоје рецитаторска секција, новинарска секција, писање састава, лепо писање (калиграфија), анализа књижевних дела, писање поезије, вођење дијалога, култура говора.

У оквиру ове радионице организујемо гостовања песника и писаца.

 

СЦЕНСКЕ РАДИОНИЦЕ

 

Ово су радионице намењене сценском стваралаштву.

Деца глуме, праве сценографије, режирају, пишу драмске текстове и све то презентују на представама које заједно припремамо.

У оквиру ове радионице организујемо гостовања глумаца али и одласке на позоришне представе.

 

ИСТРАЖИВАЧКЕ РАДИОНИЦЕ

 

Истраживачке радионице омогућавају деци стицање најразличитијих знања кроз забаву и игру.

Учимо о живом свету, географским појмовима и појавама, животу и раду научника, историјским личностима, савременим научним достигнућима, изводимо експерименте...

Ово су радионице које проширују општу информисаност деце.